WZP / RPO / Ewaluacja /

Wiadomości Ewaluacja

2016-07-20
więcej
2016-07-14
więcej
2015-09-18
więcej
2015-09-18
więcej
2015-08-27
więcej
2015-07-13
więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2007-2013”. - Uzupełnienie

2015-06-11
więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2007-2013”.

2015-06-02
więcej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom"

2015-05-07
więcej

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2015

2015-01-27
więcej

XIV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2015-01-09
więcej

List uwierzytelniający dla Konsorcjum złożonego z firm: Zachodniopomorskiej Pracowni Badawczej Marta Rzeczkowska-Owczarek i Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o.

2014-05-19
więcej

List uwierzytelniający dla konsorcjum złożonego z firm: IMAPP Sp. z o.o., Instytut Badań Strukturalnych, Policy &Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

2014-03-07
więcej

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2014

2014-01-09
więcej

XIII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2013-12-06
więcej

Informacja o ogłoszeniu przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego

2013-11-22
więcej

List uwierzytelniający dla Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J.

2013-11-04
więcej

List uwierzytelniający dla EGO - Evaluation for Government Organisations S.C.

2013-11-04
więcej

List uwierzytelniający dla Konsorcjum Ecorys Polska Sp. z o.o. i Agrotec Polska Sp. z o.o.

2013-09-24
więcej

Informacja o ogłoszeniu przetargu na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WZ na lata 2014 - 2020

2013-08-08
więcej

XII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2013-04-25
więcej

List uwierzytelniający dla Konsorcjum PSDB Sp. z o.o. i Forum Turystyki Regionów

2013-02-25
więcej

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2013

2013-01-08
więcej

Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WZ na rok 2012

2012-12-04
więcej

XI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2012-10-17
więcej

List uwierzytelniający dla PSDB Sp. z o.o.

2012-10-12
więcej

Informacja o ogłoszeniu przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego

2012-07-11
więcej

Informacja o ogłoszeniu przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-202

2012-06-26
więcej

X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2012-04-27
więcej

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2012

2012-02-21
więcej

List uwierzytelniający dla CASE-Doradcy Sp. z o.o.

2012-02-03
więcej

List uwierzytelniający dla PSDB Sp. z o.o.

2012-02-03
więcej

IX spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2011-12-15
więcej

VIII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2011-05-20
więcej

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2011

2011-02-25
więcej

VII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2010-12-03
więcej

VI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2010-10-03
więcej

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2010

2010-06-01
więcej

V spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2009-12-15
więcej

IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2009-07-29
więcej

Plan ewaluacji RPO WZ na rok 2009.

2009-02-10
więcej

III spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2008-12-18
więcej

Inauguracyjne spotkanie grup tematycznych działających w ramach Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2008-12-18
więcej

II spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2008-09-19
więcej

Plan ewaluacji RPO WZ na rok 2008.

2008-02-06
więcej

Plan ewaluacji RPO WZ na lata 2007 - 2013

2008-02-05
więcej

Inauguracyjne posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją

2008-02-01
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania