Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

VII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

VII posiedzenie Grupy Sterującej EwaluacjąVII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją

24 listopada br. pod przewodnictwem Pana Władysława Husejki – Marszałka Województwa odbyło się w Hotelu Rycerskim w Szczecinie VII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Celem spotkania było, między innymi, zaopiniowanie dwóch Planów Ewaluacji: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 rok.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki dwóch badań ewaluacyjnych i dwóch ekspertyz:

1. „Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tzw. lista IPI)”.

2. „Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju’.

3. „Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i j ego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych.”

4. „Uszczegółowienie metodologii obliczania wskaźników celu głównego i celów szczegółowych RPO WZ. Wyznaczenie wartości wskaźników zrealizowanych w 2009 roku oraz szacowanej realizacji na rok 2010 ”.

Wszystkie wymienione badania i ekspertyzy zostały zaprezentowane przez Wykonawców.

Uczestnicy spotkania byli bardzo zainteresowani prezentowanymi wynikami badań i ekspertyz. W trakcie spotkania byli bardzo aktywni: zadawali dużo pytań, zgłaszali uwagi oraz swoje spostrzeżenia i komentarze.

VII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją
VII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją
VII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją
VII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją
2010-12-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania