Plany ewaluacji

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2011

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawia Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011.

Plan Ewaluacji RPO WZ składa się z dwóch części:

1. listy 8 następujących badań ewaluacyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku: 

- Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w 2010 roku;

- Ocena realizacji polityk horyzontalnych oraz Strategii Lizbońskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

- Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

- Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego; 

- Analiza systemu weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007-2013;

- Ocena systemu zarządzania Instytucji Zarządzającej RPO WZ;

- Inicjowanie dodatkowych inwestycji w przedsiębiorstwie i ich wpływ na wzrost jego konkurencyjności na poziomie ponadregionalnym w wyniku realizacji projektu w ramach RPO WZ;

- Przyczyny odstępowania od podpisywania umów w ramach RPO WZ i rozwiązywania umów zawartych z Beneficjentami RPO WZ.

2. listy działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami ujętymi w załączonym Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok.

Zalaczniki:

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2011

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2011
rodzaj pliku : doc
2011-02-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania