Oferty i badania ewaluacyjne

Informacja dla potencjalnych Wykonawców badań ewaluacyjnych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi udziału w zespole badawczym eksperta z zakresu prawa krajowego i unijnego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wyjaśnia, że osoba pełniąca rolę eksperta w powyższym zakresie:

- powinna wykazać się doświadczeniem w zakresie analizy zapisów dokumentów regulujących wdrażanie funduszy unijnych (doświadczenie takie może wynikać np. z realizacji usług doradczych/consultingowych lub udziału w badaniach ewaluacyjnych, w ramach których ekspert odnosił się w swych analizach/ocenach do aktów prawnych z zakresu funduszy unijnych),

- powinna posiadać wiedzę z zakresu prawa krajowego oraz unijnych aktów prawnych, w tym także obowiązujących wytycznych.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WZ nie wymaga, aby ekspert posiadał wykształcenie prawnicze.

2011-03-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania