Oferty i badania ewaluacyjne

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” do 10 marca 2011 roku wpłynęło 8 ofert od następujących firm:

1. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.;

2. Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.;

3. Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia, Ewa Joachimczak;

4. EGO- Evaluation for Government Organizations S.C.;

5. EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.;

6. Public Profits Sp. z o.o.;

7. Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp. j.;

8. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22 marca 2011 roku uznał za najlepszą ofertę przedstawioną przez EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. i podjął decyzję o podpisaniu umowy na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymanej liczby punktów zostaną przekazane każdej firmie indywidualnie.

2011-03-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania