Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

VIII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

27 kwietnia br. pod przewodnictwem Pana Marcina Szmyta – Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO odbyło się w Hotelu Novotel w Szczecinie VIII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Celem spotkania było, między innymi, przedstawienie informacji na temat prowadzonych w 2010 roku działań ewaluacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki następujących badań ewaluacyjnych:

1. „Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013”.

2. „Ocena zdolności monitoringu i ewaluacji we wdrażaniu RPO WZ na lata 2007-2013 oraz systemu wdrażania rekomendacji wykonanych badań ewaluacyjnych”.

3. „Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju’.

4. „Ocena realizacji projektów systemowych.”

5. „Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim ”.

Wszystkie wymienione badania zostały zaprezentowane przez Wykonawców.

Uczestnicy spotkania byli bardzo zainteresowani prezentowanymi wynikami badań. W trakcie spotkania zadawali pytania, dzielili się swoimi refleksjami, komentowali oraz zgłaszali swoje uwagi i propozycje nowych badań ewaluacyjnych.

2011-05-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania