Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

II spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

Zachodniopomorska Grupa Sterująca EwaluacjąZachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

16 września br. pod przewodnictwem  Pana Marszałka Władysława Husejko odbyło się w Wilii West Ende w Szczecinie II spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Celem spotkania było zaprezentowanie stanu realizacji Okresowych Planów Ewaluacji na rok 2008 RPO WZ i PO KL oraz przedstawienie wyników trzech badań ewaluacyjnych. Rekomendacje dotyczące dwóch badań: „Oceny adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego” i„Ewaluacji Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WZ” przedstawili ich Wykonawcy.

W trakcie spotkania powołano 5 grup tematycznych, które będą działać w ramach Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją tj.:
1. Integracja społeczna i rynek pracy
2. Edukacja
3. Innowacyjna gospodarka i społeczeństwo informacyjne
4. Infrastruktura
5. Funkcje metropolitalne.

Uczestnicy spotkania byli bardzo aktywni. W trakcie spotkania wywiązała się interesująca i żywa dyskusja. Największym zainteresowaniem cieszyły się dwa zagadnienia:
1. Inicjatywa JEREMIE i jej wpływ na rozwój Województwa Zachodniopomorskiego,
2. Ocena systemu zarządzania i kontroli RPO WZ i związane z nią rekomendacje.

2008-09-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania