Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

IX spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

IX  spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej EwaluacjąIX spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

16 listopada br. pod przewodnictwem Pana Roberta Michalskiego – Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO odbyło się w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie IX spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Celem spotkania było, między innymi, przedstawienie projektów Planów Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok. Ponadto, podczas spotkania zaprezentowano założenia dotyczące ewaluacji w przyszłej perspektywie finansowej.

Podczas spotkania wykonawcy następujących badań ewaluacyjnych zaprezentowali ich wyniki:

1. „Ocena postępu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” http://www.rpo.wzp.pl/rpo/ewaluacja/p-r-m-a-14170/raporty_z_badan.htm

2. „Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” http://www.rpo.wzp.pl/rpo/ewaluacja/p-r-m-a-12933/raporty_z_badan.htm

3. Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej/ Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym”. http://www.rpo.wzp.pl/rpo/ewaluacja/p-r-m-a-14170/raporty_z_badan.htm

4. Ewaluacja stanu wdrażania PO KL w roku 2011.” http://www.wup.pl/index.php?id=1145

Uczestnicy spotkania zgłaszali uwagi do propozycji badań zawartych w Planach Ewaluacji RPO WZ i PO KL WZ na 2012 rok. Ponadto zadawali pytania i komentowali wyniki prezentowanych badań ewaluacyjnych.

IX  spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IX  spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IX  spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IX  spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IX  spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
2011-12-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania