Plany ewaluacji

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2012

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawia Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012.

Plan Ewaluacji RPO WZ składa się z dwóch części:

1. listy 4 następujących badań ewaluacyjnych przewidzianych do realizacji w 2012 roku:

- Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020;

- Dobór i analiza grup docelowych beneficjentów w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z wyłączeniem sektora MŚP;

- Ocena efektów wdrażania osi 5 i osi 6 RPO WZ w zakresie turystyki i rewitalizacji oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020;

- Ocena poziomu wiedzy społeczeństwa o funduszach europejskich oraz rozpoznawalności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2. listy działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami ujętymi w załączonym Planie Ewaluacji.

Zalaczniki:

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2012

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2012
rodzaj pliku : pdf
2012-02-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania