Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej EwaluacjąX spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

25 kwietnia br. pod przewodnictwem Pana Marcina Szmyta – Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Celem spotkania było, między innymi, przedyskutowanie zakresu i celów badań dotyczących: sektora turystyki i jego promocji w regionie, sektora MŚP oraz efektywności środków publicznych wydatkowanych w województwie zachodniopomorskim.

Podczas spotkania wykonawcy następujących badań ewaluacyjnych zaprezentowali ich wyniki w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy blok dotyczył sfery przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, a drugi procedur oraz systemu zarządzania i wdrażania programów współfinansowanych ze środków europejskich.

1. „Powiązania systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców”;

2. „Badanie wsparcia w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie”;

3. „Analiza systemu weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007-2013”;

4. „System zarządzania i wdrażania PO KL w WZ”.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad przedstawionymi do konsultacji dokumentami, a także zgłaszali propozycje dotyczące organizacji regionalnej konferencji ewaluacyjnej planowanej na 2013 rok.

X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
X spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
2012-04-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania