Oferty i badania ewaluacyjne

Informacja o ogłoszeniu przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce Zamówienia Publiczne zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020.

Treść ogłoszenia oraz treść wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania na stronie www.bip.wzp.pl

2012-07-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania