Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

XI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

XI_spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej EwaluacjąXI_spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

W dniu 3 października br., pod przewodnictwem Pana Marcina Szmyta – Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie, odbyło się XI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

W trakcie spotkania zostały przedstawione i omówione projekty Planów Ewaluacji na 2013 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Członkowie Grupy zapoznali się również z zaleceniami Krajowej Jednostki Oceny dotyczącymi ewaluacji ex-ante nowych programów operacyjnych w tym z założeniami dotyczącymi dwóch możliwych do wyboru modeli przeprowadzenia tej ewaluacji: partycypacyjnego i tradycyjnego. Po prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca wyboru jednego z tych podejść dla programu, który zastąpi RPO WZ w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Podczas spotkania zostały także zaprezentowane wyniki badania ewaluacyjnego „Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego” oraz ewaluacji wewnętrznej dotyczącej stanu wdrażania PO KL w województwie zachodniopomorskim w roku 2012, a także wstępne wyniki analizy w zakresie efektywności środków publicznych w naszym województwie w latach 2004-2012.

XI_spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
XI_spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
XI_spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
XI_spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
XI_spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
2012-10-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania