Plany ewaluacji

Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WZ na rok 2012

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawia zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012, przyjęty uchwałą Zarządu Województwa nr 2026/12 z dnia 28 listopada br.

Zaktualizowany Plan Ewaluacji RPO WZ składa się z:

1. listy 2 następujących badań ewaluacyjnych przewidzianych do realizacji w 2012 roku:

- Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020;

- Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020;

2. zweryfikowanej listy działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami ujętymi w załączonym zaktualizowanym Planie Ewaluacji.

Zalaczniki:

Zaktualizowany Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2012

Zaktualizowany Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2012
rodzaj pliku : pdf
2012-12-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania