Plany ewaluacji

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawia Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2013 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa 28 grudnia 2012 roku.

Plan Ewaluacji RPO WZ składa się z dwóch części:

1. listy 7 następujących badań ewaluacyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku:

– Ocena ex-ante nowego programu regionalnego na lata 2014-2020;

– Prognoza oddziaływania na środowisko nowego programu regionalnego na lata 2014-2020;

– Analiza i ocena inwestycji samorządowych zrealizowanych ze środków Polityki Spójności, w kontekście kosztów ich utrzymania. Wyznaczenie efektywnych obszarów wsparcia oraz kluczowych inwestycji do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej;

– Ocena działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WZ w latach 2007-2013 oraz wskazanie kierunków działań w nowej perspektywie finansowej;

– Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

– Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów;

– Ocena systemu naboru ekspertów i funkcjonowania Komisji Oceniających Projekty, w tym systemu monitoringu pracy ekspertów w ramach RPO WZ.

2. listy działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w załączonym Planie Ewaluacji.

Zalaczniki:

1. Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2013

1. Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2013
rodzaj pliku : pdf
2013-01-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania