Oferty i badania ewaluacyjne

List uwierzytelniający dla Konsorcjum PSDB Sp. z o.o. i Forum Turystyki Regionów

Przedstawiamy list uwierzytelniający dla Konsorcjum utworzonego przez PSDB Sp. z o.o. i Forum Turystyki Regionów, któremu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zleciła wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020”.

Zalaczniki:

List uwierzytelniający dla Konsorcjum PSDB Sp. z o.o. i Forum Turystyki Regionów

List uwierzytelniający dla Konsorcjum PSDB Sp. z o.o. i Forum Turystyki Regionów
rodzaj pliku : pdf
2013-02-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania