Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

III spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

III spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej EwaluacjąIII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

Celem spotkania było zaopiniowanie Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2009 i planowanych badań ewaluacyjnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2009 oraz zaprezentowanie stanu realizacji Okresowych Planów Ewaluacji na rok 2008 RPO WZ i PO KL oraz przedstawienie wyników czterech badań ewaluacyjnych. Rekomendacje dotyczące trzech badań: „Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, „Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim” i „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów województwa zachodniopomorskiego w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009” przedstawili ich Wykonawcy. W trakcie spotkania został zaakceptowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2009 oraz lista planowanych badań ewaluacyjnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2009. Uczestnicy spotkania byli bardzo aktywni. W trakcie spotkania wywiązała się interesująca i żywa dyskusja. Największym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia:

1. Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim.

2. Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

3. Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2009, a zwłaszcza propozycja badania „Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działanie 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.1, 2.3) sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacyjności i konkurencyjności oraz funduszy pożyczkowych i poręczeniowych”.

2008-12-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania