Oferty i badania ewaluacyjne

Informacja o ogłoszeniu przetargu na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko RPO WZ na lata 2014 - 2020

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 27 sierpnia 2013 r. godzina 12.00

Miejsce składania ofert: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Piłsudskiego 40-42 70-421 Szczecin (pokój nr 343)

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu i składania ofert.

PRZEJDŹ DO OGŁOSZENIA

2013-08-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania