Oferty i badania ewaluacyjne

Informacja o ogłoszeniu przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce Zamówienia Publiczne zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie finansowej 2014-2020.

Treść ogłoszenia oraz treść wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania na stronie www.bip.wzp.pl pod następującym adresem:

http://bip.wzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40367:21112013-r-ogoszenie-o-zamowieniu-na-wykonanie-badania-ewaluacyjnego-pn-ewaluacja-ex-ante-instrumentow-finansowych-wdraanych-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-w-perspektywie-2014-2020&catid=435:zamowienia-publiczne&Itemid=110

2013-11-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania