Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

XIII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

..

W dniu 3 grudnia br., pod przewodnictwem Pani Justyny Gąski – Kierownika Biura ds. Inicjatyw Wspólnotowych i Monitoringu, w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie, odbyło się XIII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki badania ewaluacyjnego zrealizowanego w ramach RPO WZ pn. „Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020” oraz dwóch badań zrealizowanych w ramach PO KL pn. „Wpływ projektów szkoleniowych realizowanych w Priorytecie VIII na potrzeby przedsiębiorstw, poprawę ich konkurencyjności/funkcjonowania oraz zmianę polityki szkoleniowej firm, a także wpływ na adaptacyjność uczestników projektu szkoleń w kontekście zmian gospodarczych zachodzących w regionie” oraz „Analiza i ocena efektów wsparcia PO KL w województwie zachodniopomorskim”.

Ponadto, w czasie spotkania zostały przedstawione wyniki raportu dotyczącego funkcjonowania Komisji Oceniających Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, zrealizowanego przez pracowników Biura ds. Systemu Realizacji RPO z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Na koniec spotkania zostały przedstawione także informacje na temat zrealizowanych działań ewaluacyjnych w 2013 roku oraz planowanych na rok 2014 w ramach RPO WZ i PO KL WZ. Został też zaprezentowany aktualny stan prac w zakresie realizacji ewaluacji ex-ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko RPO WZ 2014-2020.

.
.
.
.
.
.
.
.
2013-12-06
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania