Plany ewaluacji

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2014

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawia Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa nr 2135 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Plan Ewaluacji RPO WZ składa się z dwóch części:

1. listy 5 następujących badań ewaluacyjnych, które rozpoczęły się w 2013 r. i będą kontynuowane w 2014 roku:

– Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

– Ewaluacja ex-ante zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie 2014-2020;

– Ocena działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WZ w latach 2007-2013 oraz wskazanie kierunków działań w nowej perspektywie finansowej;

– Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

– Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów;

2. listy działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w załączonym Planie Ewaluacji.

Zalaczniki:

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2014

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2014
rodzaj pliku : doc
2014-01-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania