Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

XIV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

W dniu 2 grudnia 2014 roku, pod przewodnictwem Pana Roberta Michalskiego – Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie, odbyło się XIV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Podczas spotkania zostały przedstawione:

1. Plany Ewaluacji: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015,

2. informacje na temat stanu realizacji Planów Ewaluacji: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku

Ponadto, w czasie spotkania została:

1. zaprezentowana koncepcja zmiany w funkcjonowaniu i składzie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją,

2. przedstawiona informacja na temat systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

Na koniec spotkania zostały zaprezentowane wyniki badania ewaluacyjnego zrealizowanego w ramach RPO WZ pn. „Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” oraz badania zrealizowanego w ramach PO KL pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim”.

2015-01-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania