Plany ewaluacji

Plan Ewaluacji RPO WZ na rok 2015

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przedstawia Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio[pomorskiego na rok 2015 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 55/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku.

Celem Planu jest wskazanie działań w zakresie ewaluacji RPO WZ przewidzianych do realizacji w 2015 roku, w tym planowanych:

1. badań ewaluacyjnych,

2. działań w ramach budowy potencjału ewaluacyjnego.

Plan Ewaluacji RPO WZ zawiera 5 następujących badań ewaluacyjnych:

1. Wpływ realizacji RPO WZ 2007-2013 i PO KL WZ na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie;

2. Ocena wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ 2007-2013;

3. Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2007-2013;

4. Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska RPO WZ 2007-2013;

5. Badanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WZ 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w załączonym Planie Ewaluacji.

Zalaczniki:

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.
rodzaj pliku : docx
2015-01-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania