Oferty i badania ewaluacyjne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2007-2013”. - Uzupełnienie

Informujemy o uzupełnieniu Załącznika nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do ogłoszenia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

W powyższym załączniku został poszerzony punkt 1.2 Kontekst badania, w którym została dodana informacja na temat liczby projektów, które znajdują sie na liście rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budżet przewidziany na wykonanie zamówienia pozostaje bez zmian i wynosi 100 000 zł brutto.

Nie zmienia się też termin składania ofert, które należy składać do 19 czerwca 2015 roku w wersji elektronicznej na adres mailowy: mlemke@wzp.pl

Termin realizacji Zadania pozostaje także bez zmian, tj.: 16 tygodni od momentu podpisania umowy

W przypadku ewentualnych pytań proszę kontaktować się z panią Moniką Lemke, adres e-mail: mlemke@wzp.pl, nr tel.: 91 44 11 186.

Zalaczniki:

Załączniki do ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia
rodzaj pliku : zip
2015-06-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania