Oferty i badania ewaluacyjne

List uwierzytelniający dla Konsorcjum firm Openfield Sp. z o.o. i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.

Przedstawiamy list uwierzytelniający dla konsorcjum firm: Openfield Sp. z o.o. i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o., któremu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zleciła wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie”.

Zalaczniki:

List uwierzytelniający dla Konsorcjum firm: Openfield Sp. z o.o. i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.

List uwierzytelniający dla Konsorcjum firm: Openfield Sp. z o.o. i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.
rodzaj pliku : pdf
2015-09-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania