Raporty z badań

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013”

Zrównoważony rozwój jest dążeniem do synergii celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska. Zasada zrównoważonego rozwoju jest jedną z podstawowych, na której oparte są polityki horyzontalne Unii Europejskiej. Instrumentem wspomagającym jej realizację był Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, z którego wdrażaniem wiązały się nie tylko efekty gospodarcze i społeczne, ale także skutki pojawiające się w środowisku przyrodniczym. Realizacja przedsięwzięć w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony środowiska i ochrony przyrody regionu powinna być zgodna z horyzontalną zasadą zrównoważonego rozwoju.

Dlatego, Instytucja Zarządzająca RPO WZ zleciła wykonanie badania, którego celem była ocena wpływu Programu Regionalnego na realizację wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także identyfikacja:

  • problemów i zagrożeń w realizacji wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2007-2013,
  • przykładów dobrych praktyk związanych z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju,
  • kierunków wsparcia zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele:

  • beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie ze środków RPO WZ,
  • podmiotów, którzy zostali wpisani na listę rezerwową,
  • wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie RPO WZ.

Obok raportu zawierającego wyniki badania i rekomendacje, zostały opracowane studia przypadków przedstawiające najciekawsze i najlepiej wpisujące się w realizację zasady zrównoważonego rozwoju przedsięwzięcia.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ze zrealizowanego badania, w którym mogą Państwo przeczytać o szczegółowych wynikach badania i proponowanych zaleceniach.

Zalaczniki:

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013”
rodzaj pliku : pdf

Studia przypadków

Studia przypadków - Raport końcowy z badania ewaluacyjnego ZZR
rodzaj pliku : zip
2016-06-10
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania