Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

Inauguracyjne posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją

Inauguracyjne posiedzenie Grupy Sterującej EwaluacjąInauguracyjne posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją

Wymiana doświadczeń, know-how i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zajmującymi się ewaluacją w zakresie oceny efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stanowią główną ideę powołania Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją. Inauguracyjne posiedzenie Grupy, w którym w charakterze przewodniczącego, wziął udział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, odbyło się w środę 30 stycznia br. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Powołanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją pozwoli na zachowanie zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także na zapewnienie jego wysokiej jakości.

Grupa Sterująca Ewaluacją ma dostarczyć biorącym w niej udział partnerom zestaw metod i narzędzi do przeprowadzenia ewaluacji, nie tylko skutecznej i kompletnej, ale także możliwej do porównania z innymi polskimi regionami. W dłuższej perspektywie Grupa Sterująca Ewaluacją prowadzić ma do lepszego wykorzystania Funduszy Strukturalnych, a co za tym idzie wsparcia rozwoju regionalnego i spójności w Województwie Zachodniopomorskim.

2008-02-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania