Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej EwaluacjąIV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

22 lipca 2009 roku pod przewodnictwem Pana Marszałka Władysława Husejki odbyło się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Celem spotkania było przedyskutowanie projektów następujących badań ewaluacyjnych:

1. „Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działanie 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.1, 2.3) sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacyjności i konkurencyjności oraz funduszy pożyczkowych i poręczeniowych”.

2. „Badanie systemu informacji i promocji EFS w województwie zachodniopomorskim”.

3. „Fundusze na wyciągniecie ręki”. Ocena roli mediów lokalnych w procesie dystrybucji informacji na temat funduszy i programów oraz ich wpływ na poziom wiedzy ogółu społeczeństwa. Dyskusja na temat połączenia z badaniem WUP „Badanie systemu informacji i promocji EFS w województwie zachodniopomorskim”.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się pierwsze i ostatnie z wymienionych badań. Uczestnicy spotkania przekazali wiele cennych uwag i sugestii, które zostaną wykorzystane podczas udoskonalenia koncepcji badań.

W czasie spotkania była też przedstawiana propozycja Planu Ewaluacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010.

Podczas drugiej części spotkania zostały zaprezentowane wyniki dwóch badań ewaluacyjnych:

1. „Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji.”

2. „Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich”.

Uczestnicy spotkania byli bardzo aktywni. W trakcie spotkania wywiązała się interesująca i żywa dyskusja.

IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
2009-07-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania