Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

V spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

V spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej EwaluacjąV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

2 grudnia 2009 roku pod przewodnictwem Pana Marszałka Władysława Husejki odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie V spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Celem spotkania było zaopiniowanie Planów Ewaluacji: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2010 i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010 rok.

W czasie spotkania została przedstawiona koncepcja badania ewaluacyjnego „Kapitał ludzki w WZ: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju”. Ponadto, zostały zaprezentowane wyniki badania ewaluacyjnego zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy: „Postęp we wdrażaniu PO KL w województwie zachodniopomorskim” – prezentacja najważniejszych wniosków i rekomendacji z badania”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się Plany Ewaluacji, zwłaszcza dotyczący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestnicy spotkania przekazali wiele uwag i propozycji badań ewaluacyjnych, które zostaną ujęte w kolejnych Planach Ewaluacji RPO WZ.

2009-12-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania