Oferty i badania ewaluacyjne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pn. „Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego”

UWAGA: wartość Zamówienia jest szacowana na mniej niż 14 tys. EUR i nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy)

Oferta powinna zawierać propozycję wykonania ekspertyzy zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z wyceną (załącznik nr 1).

Kryteria wyboru wykonawcy jakie zostaną zastosowane do wyłonienia wykonawcy przedmiotowej ekspertyzy odnajdą Państwo w załączniku nr 2.

Termin składania ofert 23 sierpnia 2010 r.

Oferty w wersji papierowej prosimy kierować na adres:

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Kolumba 60a,

pok. 312

70-035 Szczecin

z dopiskiem na kopercie: „Oferta na wykonanie ekspertyzy pt. „Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego”

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

W przypadku pytań proszę kontaktować się z panią Justyną Gąską, tel.: 091 44 11 184, adres e-mail: jgaska@wzp.pl lub panem Tomaszem Maziakowskim, tel.: 091 44 11 666, adres e-mail: tmaziakowski@wzp.pl

Uwaga! W przypadku firm należy dołączyć dodatkowy załącznik: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zalaczniki:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
rodzaj pliku : pdf

Zasady wyboru wykonawcy

Zasady wyboru wykonawcy
rodzaj pliku : pdf

FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTY
rodzaj pliku : doc

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZLECENIE

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZLECENIE
rodzaj pliku : doc

Wzór umowy

Wzór umowy
rodzaj pliku : doc
2010-08-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania