Zachodniopomorska Grupa Sterująca Ewaluacją

VI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

VI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej EwaluacjąVI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją

24 września br. pod przewodnictwem Pana Marcina Szmyta – Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO odbyło się w Willi Ogrody w Szczecinie VI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją.

Celem spotkania było, między innymi, przedyskutowanie propozycji badań ewaluacyjnych do dwóch Planów Ewaluacji: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 rok.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki trzech badań ewaluacyjnych:

1. „Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacyjności i konkurencyjności”.

2. „Postęp we wdrażaniu PO KL w województwie zachodniopomorskim.”

3. „Badanie budowy potencjału ewaluacyjnego Instytucji Pośredniczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.

Pierwsze z wymienionych badań zostało zaprezentowane przez Wykonawcę badania, a ostatnie przez przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Departamentu Zarządzania EFS).

W czasie spotkania został też przedstawiony aktualny stan realizacji badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnicy spotkania byli bardzo aktywni, szczególnie w zakresie proponowanych badań i zasadności ich realizacji. W trakcie spotkania wywiązała się interesująca i żywa dyskusja.

VI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
VI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
VI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
VI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
VI spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją
2010-10-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania