banner rpo

Akty prawne - wspólnotowe

Rozporządzenie (WE) nr 1080-2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1080-2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie (WE) nr 1081-2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1081-2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w Sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie (WE) nr 1082-2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1082-2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68-2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68-2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70-2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70-2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364-2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364-2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporzadzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628-2006 z dnia 24 października 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628-2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (tekst majacy znaczenie dla EOG)

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828-2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828-2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998-2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998-2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083-2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083-2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajace przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084-2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084-2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1164/94

Rodzaj pliku : pdf

2008-01-21
download

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania

Kostrzyn-Słubice Special Economic Zone Słupsk Special Economic Zone Pomeranian Special Economic Zone Euro-Park Mielec Special Economic Zone Polish Information and Foreign Investment Agency Ministry of Economy Polish-Danish Chamber of Commerce Voivodship Labour Office in Szczecin Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Szczecin-Goleniów Airport