Wiadomości Informacje dla wnioskodawców

2016-08-01
więcej
2015-04-08
więcej
2015-03-13
więcej

Wydłużenie terminu przeznaczonego na podpisanie umów o dofinansowanie

2015-01-08
więcej

Projekt proponowany do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013

2014-10-13
więcej

Projekty proponowane do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013

2014-05-28
więcej

Przedłużenie konsultacji społecznych projektów proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 2.1.3

2014-04-01
więcej

Projekty proponowane do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013

2014-03-21
więcej

Projekty proponowane do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013

2014-02-11
więcej

Podręcznik Wnioskodawcy RPO WZ na lata 2007-2013

2013-12-13
więcej

Projekty proponowane do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013

2013-11-25
więcej

Projekty proponowane do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013

2013-10-18
więcej

Projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ

2013-07-24
więcej

Zmiana struktury organizacyjnej!

2013-07-01
więcej

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

2013-06-27
więcej

Projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ

2013-06-13
więcej

Zaktualizowana Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów RPO WZ

2013-02-13
więcej

Projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ

2013-02-07
więcej

Interpretacja IZ RPO WZ w sprawie zakupu środków trwałych do produkcji prototypu/testowania produktu

2013-01-17
więcej

Konsultacje społeczne Wytycznych dla Wnioskodawców dla poddziałania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

2013-01-09
więcej

Konkursy na uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

2012-10-24
więcej

Informacja w sprawie pomocy udzielonej niezgodnie z prawem lub wypłaconej w nadmiernej wysokości

2012-09-25
więcej

Projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych

2012-09-17
więcej

Przewodnik Partnerstwo dla ekorozwoju gminy

2012-07-30
więcej

Zmiana przepisów w zakresie udzielania pomocy dla przedsięwzięć w ogólnym interesie gospodarczym.

2012-07-19
więcej

Projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ

2012-05-23
więcej

Przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów - Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

2012-02-21
więcej

Główne założenia nowego konkursu w ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MŚP w nowe technologie

2012-02-16
więcej

Projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ

2011-09-29
więcej

Nowe dokumenty dot. oceny odziaływania na środowisko

2011-09-28
więcej

Interpretacja w sprawie kumulacji pomocy publicznej.

2011-09-13
więcej

Lista branżowych misji gospodarczych rekomendowanych przez IZ RPO WZ

2011-07-21
więcej

Lista branżowych misji gospodarczych rekomendowanych przez IZ RPO WZ

2011-07-05
więcej

Co należy wpisać w tytule zwrotu zaliczki?

2011-06-29
więcej

Konsultacje dokumentacji konkursowej do poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R RPO WZ

2011-05-09
więcej

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WZ w sprawie kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektów w ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzenie energii.

2011-04-22
więcej

Informacja dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu dokumentacji konkursowej do poddziałania 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym

2011-04-15
więcej

Informacja dotycząca wyników konsultacji społecznych dokumentacji konkursowej do poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

2011-04-15
więcej

Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów RPO WZ

2011-04-14
więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 10 kwietnia 2011 r.

2011-04-12
więcej

Konsultacje dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R

2011-03-29
więcej

Konsultacje Dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym

2011-03-14
więcej

Konsultacje Dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

2011-03-14
więcej

Raport z konsultacji społecznych dokumentacji konkursowej do poddziałania 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)

2011-03-11
więcej

Lista branżowych misji gospodarczych rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ

2011-02-28
więcej

Lista branżowych misji gospodarczych rekomendowanych przez IZ RPO WZ

2011-02-24
więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 20 lutego 2011 r.

2011-02-23
więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 6 lutego 2011 r.

2011-02-14
więcej

Konsultacje Dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000).

2011-02-09
więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 30 stycznia 2011 r.

2011-02-02
więcej

Stanowisko IZ RPO WZ w sprawie Załącznika nr 5 do Wniosku o dofinansowanie Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy

2011-01-14
więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 9 stycznia 2011 r.

2011-01-12
więcej

Najczęściej zadawane pytania - poddziałanie 5.5.1 i 6.6.1

2010-12-23
więcej

Najczęściej zadawane pytania - poddziałanie 5.5.1 i 6.6.1

2010-12-23
więcej

Aktualizacja oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT

2010-12-23
więcej

Aktualizacja dokumentów potwierdzających umocowanie osób wyznaczonych do działania w imieniu i na rzecz Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego

2010-12-16
więcej

Konsultacje dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursów RPOWZ/2.2.1/1/10 i RPOWZ/2.2.2/1/10

2010-12-07
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania