Sprawozdania z realizacji programów operacyjnych

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 6 lutego 2011 r.

..

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 lutego 2011 r. złożono 161,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 371,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 51 468 umów o dofinansowanie na kwotę 226,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 156,3 mld zł, co stanowi 59,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 66,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 48 mld zł.

Zalaczniki:

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (stan na 6 lutego 2011 r.)

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (stan na 6 lutego 2011 r.)
rodzaj pliku : pdf
2011-02-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania