Lista misji gospodarczych

Lista branżowych misji gospodarczych rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 informuje o udzieleniu rekomendacji dla branżowej misji gospodarczej pod tytułem „Misja gospodarcza do Chin połączona z wizytacją targów budowlanych IBCTF Szanghaj 2011" organizowanej przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w ramach konkursu nr RPOWZ/1.3.2/2010/1 dotyczącego Poddziałania 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym”.

Misja będzie organizowana przy międzynarodowych targach „IBCTF - International Building&Construction Trade Fair 2011” odbywających się w Shanghaju (Chiny) w terminie 25 – 28.05.2011r.

Zalaczniki:

Lista branżowych misji gospodarczych rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Lista branżowych misji gospodarczych rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013
rodzaj pliku : pdf
2011-02-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania