Konsultacje społeczne

Konsultacje Dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym

Instytucja Zarządzająca RPO WZ ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dokumentacji aplikacyjnej dla poddziałania 6.6.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Konsultacje trwać będą do 21 marca 2011 r.

Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonych do konsultacji dokumentów. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinię, prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone, a następnie przedstawione Zarządowi Województwa wraz propozycją zapisów Dokumentacji konkursowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Więcej informacji znajdą Państwo w dziale Najczęściej Zadawane Pytania

Zalaczniki:

Wytyczne dla Wnioskodawców

Wytyczne dla Wnioskodawców
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do SW

Wytyczne do SW
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Metodologia wyliczania nakładów na rezultaty

Metodologia wyliczania nakładów na rezultaty
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny merytoryczno - finansowej

Kryteria oceny merytoryczno - finansowej
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Formularz zgłaszania uwag

Formularz zgłaszania uwag
rodzaj pliku : doc
2011-03-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania