Komunikat specjalny

Konkursy na uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

..

W dniu 8 października Zarząd Województwa Zachodniopomorskie podjął decyzję o ogłoszeniu w dniu 15 października br. konkursów w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki oraz poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

Głównym celem obu konkursów jest wsparcie projektów komplementarnych z wcześniej zrealizowanymi lub realizowanymi przedsięwzięciami w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Wsparcie będą mogą uzyskać projekty, których przedmiotem jest rozbudowa, odbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury turystyki wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

W ramach projektów mogą być współfinansowane przedsięwzięcia mające na celu uzupełnienie infrastruktury marin, portów, przystani w następującym zakresie:

• dostęp do mediów (np. wody i energii elektrycznej, itp.),

• utwardzane place postojowe dla jachtów,

• sanitariaty i pomieszczenia socjalne (pralnie, kuchnie, zaplecza techniczne dla użytkowników

• infrastruktura umożliwiająca odbiór nieczystości i ścieków,

• parkingi, ciągi komunikacyjne,

• kioski multimedialne,

• ogrodzenie obiektów turystyki wodnej,

• systemy monitoringu,

• wyposażenie obiektów w internet bezprzewodowy,

• infrastruktura techniczna – dźwigi i suwnice dla jachtów i łodzi,

• tereny rekreacyjne w obiektach turystyki wodnej (boiska, place zabaw, itp.),

• mała architektura – ławki, wiaty, grille, itp.

Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączone są projekty:

• nie będące bezpośrednio powiązane z infrastrukturą turystyki wodnej,

• z zakresu infrastruktury noclegowej i gastronomicznej,

• zakończone.

Projekty ubiegające się o wsparcie w ramach ogłoszonych konkursów muszą być spójne z „Programem rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego” (Uchwała nr 1110/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego.).

Konkursy przeznaczone są dla podmiotów prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu marin, portów i przystani.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi

- 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, 

- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie gmin o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie z załącznikiem 6 do RPO WZ (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których wysokość dofinansowania określona jest w odrębnych przepisach), 

- 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 

- 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw

- 40 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w przypadku wystąpienia pomocy publicznej

Na wsparcie projektów, w ramach obu konkursów przeznaczono po 4 000 000 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2012-10-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania