Pytania i odpowiedzi - Interpretacje (FAQ)

Interpretacja IZ RPO WZ w sprawie zakupu środków trwałych do produkcji prototypu/testowania produktu

W związku z możliwością aplikowania w ramach konkursu RPOWZ/1.2.2/2012/1 przedsiębiorstw produkcyjnych zamierzających prowadzić badania przemysłowe może wystąpić konieczność zakupu środków trwałych, które posłużą do produkcji prototypu, jak również testowania produktu, w celu osiągniecia pożądanych parametrów technicznych oraz jakościowych.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje, iż zakup w/w środków trwałych może podlegać zakwalifikowaniu do kategorii wydatków kwalifikowalnych tj. aparatury badawczo - rozwojowej wskazanej w Wytycznych pod warunkiem, że maszyny te będą bezpośrednio wykorzystywane do prowadzenia prac rozwojowych, z zastrzeżeniem innych obostrzeń dotyczących wydatków kwalifikowalnych.

2013-01-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania