Komunikat specjalny

Zmiana struktury organizacyjnej!

Z dniem 1 lipca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zaczął funkcjonować Wydział Zarządzania Strategicznego (WZS). Wydział ten powstał w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych jednostek: wszystkich komórek organizacyjnych Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (WZRPO) oraz części komórek organizacyjnych Wydziału Rozwoju Regionalnego (WRR).

Nowy wydział przejął wszystkie dotychczasowe zadania WZRPO, w tym w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania związane z programowaniem rozwoju regionalnego i planowaniem przestrzennym – pozostające do tej pory w gestii WRR.

Zasadniczą przesłanką do objęcia zadań realizowanych dotychczas przez ww. wydziały w ramach jednej struktury jest jak najlepsze przygotowanie regionu do realizacji działań prorozwojowych, w tym w szczególności ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Od 1 lipca 2013 r. główna siedziba WZS oraz sekretariat wydziału zlokalizowane są przy ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie.

Dane teleadresowe sekretariatu Wydziału Zarządzania Strategicznego:

ul. Wyszyńskiego 30,  V piętro

70-203 Szczecin, 

Tel. +48 91 44 11 171 Fax. + 48 91 48 81 015

e-mail: wzs@wzp.pl www.rpo.wzp.pl; www.wzp.pl

2013-07-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania