Podręcznik Wnioskodawcy RPO WZ na lata 2007-2013

Podręcznik Wnioskodawcy RPO WZ na lata 2007-2013

Podręcznik Wnioskodawcy RPO WZ 2007-2013 został przygotowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w celu przybliżenia potencjalnym Wnioskodawcom informacji na temat możliwości oraz zasad korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podręcznik zawiera niezbędne, ogólne informacje o ubieganiu się o dofinansowanie projektu, jego oceny oraz możliwości odwoływania się od decyzji IZ RPO WZ.

Wszelkie uwagi do niniejszego opracowania prosimy kierować na adres procedury@wzp.pl.

Zalaczniki:

Podręcznik Wnioskodawcy RPO WZ na lata 2007-2013 – wersja 4/2013

Podręcznik Wnioskodawcy RPO WZ na lata 2007-2013 – wersja 4/2013
rodzaj pliku : pdf
2013-12-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania