Konsultacje społeczne

Przedłużenie konsultacji społecznych projektów proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 2.1.3

W związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w dniu 21 marca 2014 r. Instytucja Zarządzająca Programem ogłosiła konsultacje społeczne dla nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach:

·         poddziałania 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”,

-         Schemat A „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego”,

-         Schemat B „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)”,

·         poddziałania 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”.

Konsultacje miały potrwać do 22 kwietnia 2014 r.

Jednak w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozszerzeniu listy projektów proponowanych do umieszczenia na ILPI w ramach poddziałania 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”, konsultacje dla przedmiotowego poddziałania zostają przedłużone i będą trwać do 2 maja 2014 r.

Konsultacje dla poddziałania 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” Schemat A i B zakończą się jak planowano 22 kwietnia 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie poddziałań, dla których zaproponowano rozszerzenie listy, tj. poddziałania 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” Schemat A i B oraz 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z nowymi projektami indywidualnymi proponowanymi do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 prosimy pobrać następujący dokument:

·         Nowe projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – aktualizacje grudzień 2013 r. i luty 2014 r. – poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” Schemat A „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego” i Schemat B „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)” oraz poddziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów” – aktualizacja 1.04.2014.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat projektów, prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag (dla odpowiedniego poddziałania). Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tych formularzach.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz jedynie w formacie .doc w prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: ipi@wzp.pl

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż powyżej opisany, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

W trakcie przeprowadzania konsultacji społecznych nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 w dniu 2 kwietnia 2014 r. zorganizowana zostanie otwarta konferencja konsultacyjna. Szczegóły dotyczące konferencji na stronie: http://www.rpo.wzp.pl/rpo/informacje_dla_wnioskodawcow/p-r-m-a-21842/konsultacje_spoleczne.htm

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 podejmie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zalaczniki:

1. Nowe projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

1. Nowe projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
rodzaj pliku : pdf

2. Formularz zgłaszania uwag 1.3.

2. Formularz zgłaszania uwag 1.3.
rodzaj pliku : doc

3. Formularz zgłaszania uwag 2.1.3

3. Formularz zgłaszania uwag 2.1.3
rodzaj pliku : doc

4. Formularz fiszki opisującej projekt Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WZ;

4. Formularz fiszki opisującej projekt Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WZ;
rodzaj pliku : doc

5. Instrukcja wypełniania fiszki.

5. Instrukcja wypełniania fiszki.
rodzaj pliku : docx
2014-04-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania