Konsultacje społeczne

Projekty proponowane do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013

W związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Konsultacje trwać będą do 3 czerwca 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie poddziałania, dla których zaproponowano rozszerzenie listy, tj. poddziałania 5.1.1. Infrastruktura turystyki.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z nowymi projektami indywidualnymi proponowanymi do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 prosimy pobrać następujący dokument:

·  Nowe projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – aktualizacja kwiecień 2014 r. – poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat projektów, prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz jedynie w formacie .doc w prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: ipi@wzp.pl

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż powyżej opisany, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 podejmie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zalaczniki:

1. Nowe projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – aktualizacja kwiecień 201

1. Nowe projekty proponowane przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – aktualizacja kwiecień 2014 r. – poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki;
rodzaj pliku : doc

2. Formularz zgłaszania uwag;

2. Formularz zgłaszania uwag;
rodzaj pliku : doc

3. Formularz fiszki opisującej projekt Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WZ

3. Formularz fiszki opisującej projekt Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WZ
rodzaj pliku : doc

4. Instrukcja wypełniania fiszki

4. Instrukcja wypełniania fiszki
rodzaj pliku : docx
2014-05-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania