Zmiany terminów ocen formalnych, umów o dofinansowanie, realizacji projektów

Wydłużenie terminu przeznaczonego na podpisanie umów o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, że spośród 5 projektów skierowanych do dofinansowania uchwałą nr 1603/14 z dn. 9 września 2014 r. w ramach Poddziałania 5.1.1 „Infrastruktura turystyki” do dnia 9 stycznia 2015 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów nr WND-RPZP.05.01.01-32-004/14, WND-RPZP.05.01.01-32-005/14 i WND-RPZP.05.01.01-32-008/14.

W przypadku niżej wymienionych projektów IZ RPO WZ zadecydowała o wydłużeniu terminu przeznaczonego na podpisanie umów o dofinansowanie:

- WND-RPZP.05.01.01-32-006/14

- WND-RPZP.05.01.01-32-007/14

2015-01-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania