Zmiany terminów ocen formalnych, umów o dofinansowanie, realizacji projektów

Wydłużenie terminu przeznaczonego na podpisanie umów o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 informuje, iż z 4 projektów skierowanych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1944/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w ramach działania 4.1.Energia odnawialna i zarządzanie energią do dnia 13 marca 2015 r. podpisano 2 umowy o dofinansowanie. Natomiast w przypadku niżej wymienionych projektów IZ RPO WZ zadecydowała o wydłużeniu terminu przeznaczonego na podpisanie umów o dofinansowanie:

- WND-RPZP.04.01.00-32-002/14,

- WND-RPZP.04.01.00-32-003/14.

2015-03-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania