Pytania i odpowiedzi - Interpretacje (FAQ)

Uelastycznienie zasad i możliwości udzielenia wsparcia przedsiębiorcom, których status uległ zmianie w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowanie

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, w celu usprawnienia systemu wdrażania środków w ramach Programu zmieniła zasadę wskazaną w interpretacji z dnia 11 września 2008 roku. Zmiana ta dotyczy przypadków kiedy Wnioskodawcy zmienia się status określający wielkość przedsiębiorstwa w okresie od złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia kiedy możliwe jest zawarcie umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca, który na dzień składania wniosku o dofinansowanie jest małym przedsiębiorcą, a na dzień podpisania umowy o dofinansowanie byłby średnim przedsiębiorcą, wówczas ponownej weryfikacji podlega wnioskowany poziom dofinansowania. Jeśli poziom ten nie mieści się w granicach określonych dla średniego przedsiębiorstwa, to możliwe jest podpisanie umowy o dofinansowanie pod warunkiem dostosowania przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie w zakresie montażu finansowego do poziomu dofinansowania odpowiedniego do statusu średniego przedsiębiorcy, tj. w tym przypadku do poziomu nie większego niż 50%, jak również w zakresie deklaracji statusu przedsiębiorstwa.

Należy zaznaczyć, iż zasada ta dotyczy tylko i wyłącznie tej sytuacji kiedy w efekcie zmiany wielkości przedsiębiorstwa zachowana zostaje zasada kwalifikowalności Wnioskodawcy/Beneficjenta w ramach danego Poddziałania. Jeśli na przykład Wnioskodawca ubiega się o wsparcie w ramach poddziałania 1.1.1 i na dzień składania wniosku o dofinansowanie ma status mikroprzedsiębiorcy, a na dzień podpisania umowy o dofinansowanie nie może już tego statusu potwierdzić, wówczas nie jest możliwe podpisanie z nim umowy o dofinansowanie: - ani w ramach poddziałania 1.1.1. , ponieważ nie spełnia jednego z podstawowych kryteriów kwalifikowalności, - ani w ramach poddziałania 1.1.2, ponieważ nie ubiegał się o wsparcie w ramach tego poddziałania.

W przypadku przedsiębiorstw, których status MŚP w okresie przypadającym na podpisywanie umów o dofinansowanie w ramach poddziałań 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1, 1.3.2 będzie ulegał zmianie (tj. przedsiębiorstwo drugi rok z rzędu przekroczy lub spadnie poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego odpowiednio dla mikro /małego /średniego przedsiębiorstwa) podpisanie umowy o dofinansowanie będzie wstrzymane do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

2009-08-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania