Pytania i odpowiedzi - Interpretacje (FAQ)

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

W dniu 20 lipca 2009 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2009.114.954).

Rozporządzenie po zmianie ma zastosowanie zarówno do konkursów ogłoszonych po dniu 20 lipca 2009 r., jak i ogłoszonych wcześniej, o ile nie podpisano z beneficjentami umów o dofinansowanie przed tą datą. W przypadku umów o dofinansowanie zawartych z beneficjentami przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego właściwa instytucja może, na wniosek beneficjenta, dokonać zmiany w umowach z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu zmieniającym.

2009-10-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania