Pytania i odpowiedzi - Interpretacje (FAQ)

Interpretacja w sprawie sposobu postępowania w celu wyliczenia wskaźnika IRR w załączniku nr 1 Biznes plan – cz. finansowa dla Poddziałania 1.1.2

W związku z zapytaniami dotyczącymi metodologii obliczania wskaźników NPV i IRR stanowiącymi element załącznika nr 1 Biznes plan – cz. finansowa IZ RPO WZ informuje, co następuje.

Interpretacja z dnia 21 września 2010 r. ma charakter kierunkowy mający na celu ułatwienie dokonania wyliczeń.

W związku z powyższym wyliczając wskaźniki NPV i IRR zaleca się, aby w ramach obliczeń nie uwzględniać przepływów z działalności finansowej. Jednocześnie wnioski o dofinansowanie, w których dokonano wyliczenia wskaźników NPV i IRR, uwzględniając wartości przepływów z działalności finansowej, nie będą podlegały dyskwalifikacji. Poprawność wyliczeń NPV i IRR weryfikowana będzie na etapie oceny ekonomiczno- finansowej przez niezależnych ekspertów.

2010-09-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania