Konkursy w ramach Jeremie - Bank Gospodarstwa Krajowego

Zmiany do konkursu nr 2.2/2011/ZFPJ - Pożyczka globalna

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka - Innowacje-Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP - Inicjatywa JEREMIE”), uprzejmie informuje, iż do konkursu ogłoszonego w dniu 27.07.2011 r. nr 2.2/2011/ZFPJ dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE zostały wprowadzone zmiany.

Rejestr zmian

1. łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym konkursie została zwiększona do poziomu 150.000.000,00 zł;

2. limit środków jaki może być przyznany pojedynczemu Pośrednikowi Finansowemu został podwyższony do poziomu 30.000.000,00 zł.

Szczegółowy rejestr zmian dokonanych w dokumentacji konkursowej, a także zaktualizowane wersje Regulaminu konkursu i Metryki Produktu Finansowego dostępne są na stronie www.jeremie.com.pl.

Pozostałe warunki konkursu, w szczególności termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu wskazany w ogłoszeniu o konkursie, pozostają bez zmian.

Pytania prosimy kierować do:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Główne Menadżer Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel.: 22 599 81 00, fax: 22 823 88 25

diif@bgk.com.pl

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne Menadżer Funduszu Powierniczego Oddział BGK w Szczecinie

ul. Tkacka 3a, 70-556 Szczecin

tel.: 91 48 90 879, fax: 91 43 44 712

diif@bgk.com.pl lub kamila.lewandowicz@bgk.com.pl, anna.pawlak@bgk.com.pl

2011-08-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania