Konkursy w ramach Jeremie - Bank Gospodarstwa Krajowego

Ostatni nabór wniosków w JEREMIE – całonocna kolejka przed szczecińską siedzibą BGK

..

Dnia 29 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 otworzył nabór wniosków w ramach konkursów otwartych dla Pośredników Finansowych na produkty pożyczka globalna oraz reporęczenie.

Zainteresowanie konkursem już w momencie otwarcia biura było bardzo duże. Najbardziej wytrwali Wnioskodawcy czekali na otwarcie biura BGK przez całą noc, ponieważ w podziale środków, istotną rolę odegra kolejność zgłoszonych wniosków. Przed godziną ósmą rano przed drzwiami biura Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE stało już kilkanaście osób z aplikacjami konkursowymi. Stawka była duża, bowiem w ramach konkursu pożyczka globalna alokacja wynosi 50 mln zł, a w ramach produktu reporęczenie 60 mln zł. Są to prawdopodobnie ostatnie konkursy dla Pośredników Finansowych w JEREMIE ze środków obecnej perspektywy finansowej 2007-2013. Tak duże zainteresowanie instytucji finansowych świadczy o wysokim popycie na kapitał wśród przedsiębiorców.

Do godziny 12 pierwszego dnia naboru wnioski złożyło 9 instytucji w ramach pożyczki globalnej i dwie w ramach reporęczenia. Tak duże zainteresowanie może być sygnałem, że najprawdopodobniej już po pierwszym dniu naboru wartość wniosków znacznie przewyższy dostępne alokacje.

Trzecia edycja konkursu pożyczki globalnej, przeznaczona jest dla pośredników finansowych czyli instytucji finansowych, które będą udzielać wsparcia finansowego w postaci pożyczek dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw. W ramach dwóch pierwszych edycji konkursów w ramach tego produktu podpisano dziewięć umów z siedmioma pośrednikami finansowymi (sześć funduszy pożyczkowych i bank) na łączną kwotę 125 mln zł. To przełożyło się na wsparcie około 650 przedsiębiorstw na łączną kwotę prawie 82 mln zł.

Jeśli chodzi zaś o produkt reporęczenie to trzecia edycja konkursu skierowana jest do podmiotów finansowych, które w ramach przyznanych im środków mogą poręczać pożyczki/kredyty udzielane przez instytucje finansowe przedsiębiorcom. Do tej pory podpisano sześć umów z trzema funduszami poręczeniowymi na łączną kwotę 77 mln zł. Dzięki zastosowaniu mechanizmu tzw. dźwigni finansowej wartość poręczeń udzielonych przez fundusze poręczeniowe w wysokości 63,9 mln zł pozwoliła na wygenerowanie akcji kredytowej dla blisko 700 zachodniopomorskich przedsiębiorstw w wysokości ponad 120 mln zł.

2012-10-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania