Konkursy w ramach Jeremie - Bank Gospodarstwa Krajowego

Ogłoszenie o konkursie nr 5.2/2015/ZFPJ dla Pośredników Finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE – Fundusz Kapitałowy

W dniu 3 marca 2015r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, ogłosił konkurs zamknięty dla Pośredników Finansowych w ramach produktu Fundusz Kapitałowy, wspierany ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Alokacja środków w ramach konkursu wynosi 20 000 000 zł.

W ramach konkursu Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE dokona wyboru Pośrednika Finansowego odpowiedzialnego za utworzenie i zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym, powołanym w celu inwestowania ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Inwestorów Prywatnych w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będące we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie rozruchu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją aplikacyjną dotyczącą konkursu znaleźć można na stronie internetowej:

www.jeremie.com.pl/posrednicy/zachodniopomorskie/konkursy/fundusz-kapitalowy-5-2-2015-zfpj/

2015-03-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania