Konkursy w ramach Jeremie - Bank Gospodarstwa Krajowego

Ogłoszenie o konkursie nr 1.5/2015/ZFPJ dla Pośredników Finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE – Reporęczenie

W dniu 23 kwietnia 2015r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, ogłosił konkurs otwarty dla Pośredników Finansowych w ramach produktu Reporęczenie. Treść: W dniu 23 kwietnia 2015r. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, ogłosił konkurs otwarty dla Pośredników Finansowych w ramach produktu Reporęczenie, wspierany ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Alokacja środków w ramach konkursu wynosi 40 000 000 zł.

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie od dnia 11 maja 2015 roku od godziny 8:00 w trybie ciągłym, do czasu osiągnięcia przez łączną wartość złożonych Wniosków Konkursowych poziomu 200% łącznej kwoty wsparcia przewidzianej w ramach niniejszego Konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 22 maja do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego Załącznikach dostępnych na stronie:

http://www.jeremie.com.pl/posrednicy/zachodniopomorskie/konkursy/reporeczenie-1-5-2015-zfpj/

2015-04-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania